2023

Forårsprogrammet  er udsendt d. 9. februar 

                                                          

 

JANUAR

FEBRUAR

MARTS

 

NORDENS DAG                                                   HILLERØD NORDEN FYLDER 80 ÅR                   

 

Bestyrelsen indbyder i denne anledning medlemmerne til en markering af lokalforeningens fødselsdag

                                      Torsdag d. 23. marts kl. 18

på Nordisk Lejrskole til et mindre traktement.

Tilmeldingnorden.hillerod@youmail.dk eller tlf. 2463 2146

senest onsdag d. 15. marts.

  

 

Der indkaldes hermed til

 

GENERALFORSAMLING i Hillerød Norden

 

                                     torsdag d. 23. marts 2023 kl. 19.00 på Nordisk Lejrskole.

 

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning om lokalafdelingens virksomhed i 2022.                   
  1. Forelæggelse af det reviderede regnskab.
  2. Forslag fra lokalstyrelsen.
  3. Forslag fra lokalafdelingens medlemmer.
  4. Valg af medlemmer til lokalstyrelsen.

                      Valg af 2 medlemmer for 2 år:

                      På valg er Ole Jensen og Ruth Bendix Olesen

                      Valg af 1 medlem for 1 år:

  1. Valg af revisorer:

                      På valg er:          Lis Bagger-Hansen

                                                 Bente Christensen

  1. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til norden.hilleroed@youmail.dk  senest 8 dage før.

 

APRIL   

DET MODERNE SVERIGE I 500 ÅR.

                                       Onsdag d. 19. april kl. 19.00

 i Frivilligcentret, Fredensvej  12 i Hillerød.  (bag Hillerød bibliotek)

Sverige fylder 500 år som selvstændig stat.  Det bliver markeret med store festligheder

i Sverige i hele 2023.

Foredrag v/ Lars Hovbakke  Sørensen.

I en pause servers kaffe/kage.          

 Alle er velkomne !

 

MAJ

JUNI   

 

Sommermøde med Venneforeningen.

                                                      Torsdag d. 1. juni kl. 19.00

på Nordisk Lejrskole.

Efter Venneforeningens generalforsamling, kaffe/te/kage og

Asger Berg underholder med små historier og måske et par sange.”

 

JULI

AUGUST

SEPTEMBER 

OKTOBER

NOVEMBER

DECEMBER