Bestyrelsen i Hillerød lokalafdeling består af følgende:

Formand:
Beth Espedal
Nyhusevej 15
3400 Hillerød
Tlf. 4826 0178
espedal@dukamail.dk

Næstformand:
Merete Kauffmann
Tlf. 4825 2511

Kasserer & Sekretær:
Ethel Ejlskov
tlf. 2463 2146

norden.hillerod@youmail.dk

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:

Ole Jensen
tlf. 4825 0146

Ruth Bendix Olsen
tlf. 4826 4701